Ogłoszenie z dnia 28-09-2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu poszukuje kandydata na stanowisko:

 • Specjalista ds. organizacji i komunikacji

Szpital to najstarszy oraz najdłużej działający szpital psychiatryczny w Polsce. Zatrudnia ponad 500 pracowników, w tym lekarzy, pielęgniarki, psychologów, opiekunów medycznych, terapeutów i ratowników medycznych. Obecnie szpital dysponuje oddziałami leczenia stacjonarnego oraz Centrum Zdrowia Psychicznego z kilkoma lokalizacjami punktów.

Informacje dotyczące ww. stanowiska:

Wymagania:

 • znajomość środowiska mediów społecznościowych,
 • „lekkie pióro”, poprawne posługiwanie się językiem polskim,
 • umiejętność tworzenia angażujących treści wpisujących się w nadrzędne założenia polityki -  komunikacji Szpitala,
 • kreatywność, samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • komunikatywność, empatia, wysoka kultura osobista,
 • dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • ponadprzeciętna łatwość w organizacji pracy
 • samodzielność i branie odpowiedzialności za powierzone zadania.

Mile widziane:

 • wykształcenie w kierunku komunikacja, relacje z mediami, marketing, zarządzanie, polonistyka, stosunki międzyludzkie;
 • doświadczenia w zakresie marketingu i komunikacji.

Zakres obowiązków:

 • kreowanie komunikacji zewnętrznej oraz promocja marki Szpitala: analiza celów i potrzeb biznesowych; opracowywanie materiałów promocyjnych; zarządzenie stroną internetową Szpitala oraz kanałami social-media; kontakt z mediami, w celu promowania m.in. naszych osiągnięć, prac naukowych oraz lekarzy; organizacja eventów, konferencji.
 • tworzenie pism administracyjnych,
 • wparcie organizacyjne w zakresie obsługi spotkań i wydarzeń szpitalnych,
 • wsparcie administracyjne i organizacyjne innych Działów
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w firmie, zapewnienie bieżącej obsługi, ewidencjonowanie korespondencji tradycyjnej i mailowej,
 • ewidencjonowanie umów, udział w nadzorowaniu ich obiegu,
 • współpraca z Urzędami, Firmami i Instytucjami,
 • udział w przygotowaniu strategii oraz planów rocznych w zakresie komunikacji.
 • tworzenie wizerunku Szpitala w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym,
 • tworzenie treści do publikacji online i offline,
 • współpraca ze wszystkimi Działami i Partnerami Szpitala w celu stworzenia efektywnej polityki komunikacji.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów oraz samodzielność w podejmowanych działaniach.
 • miejsce pracy, w którym Twoje bezpieczeństwo jest priorytetem.
 • pakiet świadczeń socjalnych w tym świąteczne i wakacyjne.
 • zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.
 • pracę w jednym z największych i najprężniej rozwijającym się Szpitalu w Polsce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • Dyplom ukończonych studiów lub szkoły średniej;
 • Kopie innych dokumentów, potwierdzających dodatkowe kwalifikacje bądź umiejętności;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o niekaralności.

Termin:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w sekretariacie Szpitala do dnia 11.10.2023 r. lub pocztą na adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu  86-100  ul. Sądowa 18.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.