Ogłoszenie z dnia 26-01-2023

Dyrekcja

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

poszukuje kandydata do pracy

na stanowisku

kucharki / kucharza

 

Wymagania :

- wykształcenie zawodowe, średnie

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej

- mile widziana aktualna książeczka sanitarna

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny,

-  świadectwo lub dyplom ukończonej szkoły

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i podania pod adres:

sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

do dnia 31.01.2023r.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin wykonywania pracy m-c luty 2023r.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia .

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308378/363.( dział Żywienia)

Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.