Bufet

W okresie przedświątecznym w dniach:

  • 15.12.2022r. bufet będzie otwarty do godziny 12:30. Obiady będą sprzedawane tylko na wynos.
  • 19 - 23.12.2022r.  bufet będzie nieczynny. 23 grudnia 2022r. wydawane będą tylko zamówienia cateringowe.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nadwiślańskie Centrum Zdrowia Psychicznego „EMPATIA”

Centra Zdrowia Psychicznego wyznaczają nowy środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej, który to skupia się aby być bliżej pacjenta jego otoczenia, domu. Obecnie testowany jest w centrach zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Pilotaż ma potrwać do końca 2022 roku. Aktualnie na terenie Polski działa 53 CZP. Wkrótce ta liczba ma ulec zmianie do 75. Zgodnie z założeniami do końca 2027 roku każdy mieszkaniec Polski będzie mieć możliwość uzyskania tego rodzaju szybkiej pomocy. Pomoc ta musi być adekwatna do potrzeb osoby zgłaszającej się tj. uzyskanie porady, terapia w ramach dziennego oddziału ewentualnie hospitalizacja.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza również wpisuje się w program pilotażowy i tym samym uruchomił Nadwiślańskie Centrum Zdrowia Psychicznego „EMPATIA”. Centrum znajduje się w tymczasowym budynku, w którym to kiedyś usytuowany był oddział neurologii, nazywany także oddziałem nr XV. Swoje świadczenia zdrowotne kieruje do mieszkańców powyżej 18 roku życia powiatów świeckiego, chełmińskiego i tucholskiego. Jednakże osoby spoza tych terenów również otrzymają stosowną pomoc i wsparcie.

Zaproszenie do składania ofert na: "Dostawa i montaż projektora i ekranu do projekcji"

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na: "Dostawa i montaż projektora i ekranu do projekcji" w ramach  projektu pn. „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.

Zapytanie ofertowe nr 5/2022 w ramach projektu pn.: „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zaprasza do składania ofert na demontaż istniejących szaf sieciowych, dostarczenie szaf zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ich montaż (5 szt.) wraz z instalacją wyposażenia wskazaną przez zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w ramach projektu pn.: „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”, Projekt nr RPKP.02.01.00-04-0002/17, uchwała nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 2 Cyfrowy Region działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wydatek jest zgodny z zadaniem z wniosku o dofinansowanie w kategorii wydatków tabeli H3: „3.Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia – VAT 23%”

Ofertę należy złożyć do 07 lipca 2022 r., do godz. 10:00 w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Zapytanie ofertowe nr 4/2022 w ramach projektu pn.: „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zaprasza do składania ofert na demontaż istniejących szaf sieciowych, dostarczenie szaf zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ich montaż (5 szt.) wraz z instalacją wyposażenia wskazaną przez zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w ramach projektu pn.: „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”, Projekt nr RPKP.02.01.00-04-0002/17, uchwała nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 2 Cyfrowy Region działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wydatek jest zgodny z zadaniem z wniosku o dofinansowanie w kategorii wydatków tabeli H3: „3.Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia – VAT 23%”

Zapytanie ofertowe 3/2022 w ramach projektu "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II"

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż konsoli pielęgniarskich realizowane w ramach projektu Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1.

Zapytanie ofertowe 2/2022 w ramach projektu „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu”

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na dostawę 120 szt. krzeseł w ramach projektu pn. „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.

Strony