Otwarcie Punktu Szczepień.

Wczoraj w naszym Szpitalu rozpoczęły się szczepienia przeciwko Covid-19. W pierwszej kolejności zaszczepiona zostanie tzw. grupa 0, czyli personel zatrudniony w szpitalu mający kontakt z pacjentami. W kolejnych dniach grupa  zaszczepionych osób będzie systematycznie się powiększała. O dostępności szczepień przeciwko Covid-19 dla mieszkańców oraz sposobach umówienia się na szczepienie będziemy informowali na bieżąco.

Zapytanie ofertowe 13/2020

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zakup lamp bakteriobójczych przepływowych, umowa partnerska nr DZ-9024.20.11.433.27.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w ramach projektu pn.

Zapytanie ofertowe 12/2020

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, z siedzibą w Świeciu (86-100) przy ul. Sądowej 18 działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.

Zapytanie ofertowe 11/2020

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, z siedzibą w Świeciu (86-100) przy ul. Sądowej 18 działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.

WAŻNY KOMUNIKAT!

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-Cov-2), a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne – osoby, które chcą uzyskać kopię dokumentacji medycznej proszone są o kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Pacjenta pod numerem telefonu 523308389, 523308362 lub 523308346.

Zakończenie projektu „Kultura Otwarcie”

W dniu 16 września 2020 roku odbyło się zakończenie projektu "Kultura Otwarcie"   

W czasie spotkania otworzyliśmy przestrzeń kulturalno-relaksacyjną w parku, obejrzeliśmy występy artystyczne i wystawę zdjęć Marcina Saldata z pleneru rzeźbiarskiego realizowanego w ramach projektu. Podziękowaliśmy naszym sponsorom i partnerom:

• firmie Ewikor Sp. z o.o.,

• firmie Mekro Sp. z o.o.,

• firmie Mondi Świecie S.A.,

• Gminie Świecie,

• Zakładowi Usług Komunalnych w Świeciu,

• Markowi Tomasikowi,

Zapytanie ofertowe 8_2020

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na kombinezony barierowe pełne fartuchy barierowe, rękawice diagnostyczne nitrylowe, maseczki chirurgiczne II oraz maseczki FFP3 w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Strony