Uwaga!!! - konkurs

Ogłaszamy konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Nadwiślańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego „EMPATIA”

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. Konkurs rozpocznie się 4 listopada 2022 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi 25 listopada 2022 r. Termin składania prac upłynie 21.11.2022 o godz. 15.00. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu logo Nadwiślańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego „EMPATIA”. Wyłonione w konkursie logo będzie w sposób nieograniczony wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Nadwiślańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego „EMPATIA”. Przewidziano 2 nagrody finansowe dla I i II miejsc.

Załącznik_Regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Nadwiślańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Empatia: