Zapytanie ofertowe 7_2020

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zakup dozowników do dezynfekcji oraz termometrów bezdotykowych, umowa partnerska nr DZ-9024.20.11.433.27.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Zapytanie ofertowe 6_2020

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zakup lamp bakteriobójczych przepływowych, zamgławiacza, dozowników do dezynfekcji oraz termometrów bezdotykowych, umowa partnerska nr DZ-9024.20.11.433.27.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w ramach projektu pn.

Zapytanie ofertowe 5_2020

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu - etap II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.

Dzień Trzeźwości

Informujemy, że ze względu na rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 nie odbędzie się Coroczny Zjazd z okazji Dnia Trzeźwości organizowany przez pracowników Oddziału Terapii Uzależnień.

Dzień Dziecka

1 Czerwiec Dniem Dziecka

Z tej okazji ponad tysiąc słodkich upominków trafiło na oddziały dla pracowników oraz pacjentów

Wizyta

          W dniu dzisiejszym Szpital miał zaszczyt gościć posłankę do sejmu Panią Ewę Kozanecką.

Obok merytorycznej rozmowy dotyczącej Szpitala oraz kondycji psychiatrii w Polsce, Szpital otrzymał w darze środki ochrony osobistej.

Strony