Ogłoszenie z dnia 15-04-2020

Dyrekcja
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

poszukuje kandydatów do pracy
na stanowiska:

Pracownik Obsługi Gospodarczej
 

Wymagania:
- wykształcenie podstawowe lub zawodowe dla pracownika obsługi gospodarczej,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
- bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- świadectwo, dyplom ukończonej szkoły,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i podania pod adres:
sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
do dnia 24.04.2020r.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin wykonywania pracy od dnia 01.05.2020r.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308391 / 363.
Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Dokumenty dostarczone przez kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dostępne będą do odbioru w ciągu 3 m-cy w Dziale Kadr, następnie zostaną zniszczone.