Ogłoszenie z dnia 01-07-2020

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zatrudni:

pielęgniarki

 

Forma zatrudnienia do uzgodnienia

 

Wymagane dokumenty:

 

  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje( dyplom,prawo wykonywania zawodu),

  • CV,

  • list motywacyjny,

  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 31.12.2020r. na adres:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, 86 - 100 Świecie, ul. Sądowa 18

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pielęgniarki”.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 52 3308306 lub 363