Zapytanie ofertowe 8_2020

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na kombinezony barierowe pełne fartuchy barierowe, rękawice diagnostyczne nitrylowe, maseczki chirurgiczne II oraz maseczki FFP3 w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link do strony zapytań ofertowych