Zapytanie ofertowe 13/2020

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zakup lamp bakteriobójczych przepływowych, umowa partnerska nr DZ-9024.20.11.433.27.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 13/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy
Pytania nr 1
Pytania nr 2
Pytania nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze dostawcy