ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - dostawa 14 tablic informacyjnych

Szanowni Państwo,
w imieniu kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego informuję, że Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zamierza udzielić zamówienie publiczne – dostawa 14 tablic informacyjnych wg załączonego projektu (zastrzega się możliwość dokonania niewielkich zmian na etapie podpisania umowy).
W związku z tym uprzejmie proszę o złożenie oferty z podaniem ceny netto i brutto oraz przybliżonego terminu wykonania (ilość dni od podpisania stosownej umowy). Odpowiedź (skan podpisanej oferty wg własnego wzoru) proszę udzielić na adres sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl w terminie do 16 września br.

Z poważaniem
Zenon Gackowski
Specjalista ds. zamówień publicznych