Światowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.
Celem dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych. Obecnie depresja jest najczęstszą chorobą psychiczną.
Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się do Nas. Na Naszej stronie znajdziesz informacje o Poradni Zdrowia Psychicznego . W pilnym przypadku zgłoś sie do Naszej Izby Przyjęć.