Spotkania miesięczne Oddziału XVI

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu XVI zaprasza na kolejne zjazdy miesięczne oraz spotkania z rodzinami, które odbędą się w następujących terminach:

  • 18 listopada 2023 roku, godzina 10:00
  • 16 grudnia 2023 roku, godzina 10:00