Konferencja "Psychiatria detencyjna"

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
oraz
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Kujawsko-Pomorski

zapraszają na konferencję

"Psychiatria detencyjna"

Program: 
13:00 - 13:15 – Otwarcie konferencji, przywitanie gości – dr Sławomir Biedrzycki Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
13:15 - 13:45 – „Lek przeciwpsychotyczny nowej generacji” - dr hab. n. med. prof. U.M. Adam Wysokiński CKD w Łodzi, Specjalista kierujący Zespołem Medycznym Oddziału i Pododdziału Dziennego Zaburzeń Psychotycznych 
13:45 - 14:10 – „Zasadność i stosowność stosowania BDZ u pacjentów oddziałów detencyjnych” – dr Bartosz Nadolski Koordynator Oddziału XIII Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu.
14:10 - 14:35 – „Problematyka zdrowia seksualnego pacjentów oddziałów detencyjnych” – mgr Sylwia Nowakowska - psycholog, seksuolog Oddział IXC Psychiatrii Sądowej podstawowego stopnia zabezpieczenia w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu.
14:35 - 15:00 – „Ocena ryzyka powrotu do przemocy, czyli wróżby szklanej kuli?” – dr n. med. Justyna Sipowicz Koordynator Oddziału IXA Psychiatrii Sądowej podstawowego stopnia zabezpieczenia w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu.
15:00 - 15.:5 – „Aktualności PTP” – dr n. med. Wojciech Kosmowski Przewodniczący Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Termin konferencji: 19.10.2023 r (czwartek) w godz. 13.00-16.00, po konferencji lunch. 

Miejsce konferencji: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu ul. Sądowa 18, sala wykładowo-świetlicowa