Zatrudnimy Pielęgniarkę 06-07-2020r.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu zatrudni osobę na stanowisko:

Pielęgniarki ds higieny i epidemiologii Szpitala

Forma zatrudnienia - do uzgodnienia ( umowa o pracę, kontrakt)

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,

  • CV,

  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje ( dyplom ukończenia szkoły średniej pielęgniarskiej lub wyższej + specjalizacja z pielęgniarstwa epidemiologicznego),

  • prawo wykonywania zawodu,

  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 20.07.2020r.

na adres:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Sądowa 18

86 – 100 Świecie

z dopiskiem Oferta pracy na stanowisko „Pielęgniarki ds higieny i epidemiologii Szpitala”

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 52 3308306 lub 363