Oddział I

Oddział męski ogólnopsychiatryczny

koordynator - dr n med. Marcin Lepak
pielęgniarka oddziałowa - mgr Halina Król


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 310
Gabinet lek.  52 33 08 330

Oddział II

Oddział żeński ogólnopsychiatryczny

koordynator - lek. med. Marlena Sieńska
pielęgniarka oddziałowa - Urszula Skierska


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 311
Gabinet lek.  52 33 08 331

Oddział III A

Oddział męski ogólnopsychiatryczny

ordynator - lek. med. Ewa Falkiewicz
p. o. pielęgniarka oddziałowa - Magdalena Kwiatkowska


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 312
Gabinet lek.  52 33 08 332

Oddział III B

Oddział męski ogólnopsychiatryczny

ordynator - lek. med. Ryszard Kujawski
pielęgniarka oddziałowa - Katarzyna Garsztka


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 313
Gabinet lek.  52 33 08 333

Oddział IV

Oddział żeński ogólnopsychiatryczny

koordynator - lek. med. Ewa Lesińska
pielęgniarka oddziałowa - mgr Małgorzata Jasiniewska


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 314
Gabinet lek.  52 33 08 334

Oddział V

Oddział żeński ogólnopsychiatryczny

ordynator - lek. med. Dorota Dentkowska
p. o. pielęgniarka oddziałowa - Hanna Kowalczewska


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 315
Gabinet lek.  52 33 08 335

Oddział VI

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży

koordynator - lek. med. Andrzej Warczak
pielęgniarka oddziałowa - mgr Edyta Rydzewska


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 316
Gabinet lek.  52 33 08 336

Oddział VII

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

koordynator - lek. med. Katarzyna Wojciechowska
p. o. pielęgniarka oddziałowa - mgr Magdalena Szamrowicz


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 328
Gabinet lek.  52 33 08 348

Oddział IX A

Oddział męski ogólnopsychiatryczny

koordynator - lek. med. Janusz Janczewski
pielęgniarka oddziałowa - mgr Anna Bryła


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 317
Gabinet lek.  52 33 08 337

Oddział IX B

Oddział żeński ogólnopsychiatryczny

koordynator - lek. med. Jacek Taczyński
pielęgniarka oddziałowa - mgr Joanna Gładek


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 318
Gabinet lek.  52 33 08 338

Oddział X

Oddział męski ogólnopsychiatryczny

ordynator - lek. med. Dominika Skrok - Wolska
pielęgniarka oddziałowa - mgr Elżbieta Bogun


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 319
Gabinet lek.  52 33 08 339

Oddział XI A

Oddział detoksykacji od alkoholu

koordynator - lek. med. Jacek Mardusiński
pielęgniarka oddziałowa - mgr Anna Stosik


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 320
Gabinet lek.  52 33 08 330

Oddział XI B

Oddział męski ogólnopsychiatryczny

koordynator - lek. med. Joanna Witek
pielęgniarka oddziałowa - mgr Elżbieta Miszczak


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 321
Gabinet lek.  52 33 08 341

Oddział XIII

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

ordynator - lek. med. Andrzej Goszczyński
pielęgniarka oddziałowa - mgr Ewa Mięśniak


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 323
Gabinet lek.  52 33 08 343

Oddział XIV

Oddział detoksykacji od substancji psychoaktywnych w tym narkotyków, program leczenia substytucyjnego metadonem

koordynator - lek. med. Sławomir Biedrzycki
pielęgniarka oddziałowa - mgr Dorota Kawecka


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki  52 33 08 324
Gabinet lek.  52 33 08 344

Oddział XVI

Oddział terapii uzależnień

p.o. kierownik oddz. - mgr Łucja Boguń
pielęgniarka oddziałowa - Wanda Nowakowska


Kontakt tel. :  
Pielęgniarki (1/2 piętro)  52 33 08 327/329
Gabinet kier.  52 33 08 347