Zapytanie ofertowe 2/2022 w ramach projektu „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu”

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na dostawę 120 szt. krzeseł w ramach projektu pn. „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania RPKP.06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPKP.06.01.01-04-0002/21).

Pliki do pobrania: