Zapytanie ofertowe 1/2022

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, z siedzibą w Świeciu (86-100)  przy ul. Sądowej 18 informuję, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). W związku z tym wyżej wskazany podmiot zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: dostawę i wdrożenie wraz z dostępem do nowych wersji oraz świadczeniem usług serwisowych do aplikacji Koszty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 1/2022
Załącznik nr 1: Wymagania ogólne
Załącznik nr 2: Opis funkcjonalny aplikacji Koszty
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy
Załącznik nr 4: Wzór umowy
Załącznik nr 4: Wzór umowy aktualny

Pytania do postępowania:

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty