Zakończenie projektu „Kultura Otwarcie”

W dniu 16 września 2020 roku odbyło się zakończenie projektu "Kultura Otwarcie"   

W czasie spotkania otworzyliśmy przestrzeń kulturalno-relaksacyjną w parku, obejrzeliśmy występy artystyczne i wystawę zdjęć Marcina Saldata z pleneru rzeźbiarskiego realizowanego w ramach projektu. Podziękowaliśmy naszym sponsorom i partnerom:

• firmie Ewikor Sp. z o.o.,

• firmie Mekro Sp. z o.o.,

• firmie Mondi Świecie S.A.,

• Gminie Świecie,

• Zakładowi Usług Komunalnych w Świeciu,

• Markowi Tomasikowi,

• Ryszardowi Zawalichowi.

Na scenie „Pod Dębem” wystąpili:

- podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu,

- Adrianna Olędzka,

- Tobiasz Staniszewski.

Więcej informacji o projekcie „Kultura Otwarcie” na stronie OKSiR