Szkolenie LEX MEDICA

Dyrekcja Szpitala mając na względzie działania zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług,  a także usprawnienia bieżącej pracy udostępniła pracownikom system informacji prawnej LEX. Szpital dysponuje łącznie 65 dostępami do tego systemu w następujących opcjach: Ochrona Zdrowia, Zamówienia Publiczne, Księgowość i Kadry.

Opcja LEX MEDICA, która została udostępniona m.in. wszystkim kierującym oddziałami oraz pielęgniarkom oddziałowym  to profesjonalna platforma, która zapewnia dostęp do kompletnej, aktualizowanej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego. 

W dniu 24 października 2019 r. w Naszym Szpitalu pracownik Wolters Kluwer Pan Łukasz Zakrzewski szkolił naszych pracowników w zakresie funkcjonalności systemu prawniczego LEX. Możemy dodać, że System LEX gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym jest aktualnie najlepszym systemem prawniczym na polskim rynku.

Jeśli jesteś zainteresowany praca w Naszej placówce więcej informacji znajdziesz w zakładce: Kariera.