Projekt unijny "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II"

Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt przyjęty do dofinansowania w dniu 18 listopada 2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 45/1931/20 w sprawie akceptacji założeń projektu.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu został włączony do grona partnerów projektu na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/575/21 z dnia 28.04.2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 cz. 2”.

Projekt realizowany w partnerstwie między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (15 partnerów).

Projekt dotyczy wsparcia podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez przebudowę, adaptację i wyposażenie budynków szpitalnych w zakresie chorób zakaźnych. Osiągnięcie wskazanego celu przyczyni się do podniesienia jakości świadczenia usług medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi oraz stworzy, także pacjentom, wysoki komfort leczenia oraz zapewni bezpieczeństwo epidemiologiczne.

06-06-2022r.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" Szpital zrealizował mastępujące zakupy:

 • Łóżka wraz z materacem (w tym 4 szt. z elektryczną regulacją) 64 szt. 172.807,70 zł.
 • Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa wraz z wyposażeniem 2 szt. 5.724,00 zł.
 • Aparat USG 1 szt. 130.000,00 zł.
 • Myjnie dezynfekcyjne 2 szt. 75.435,60 zł.
 • Sprzęt do dezynfekcji powierzchni np. suchą mgłą 1 szt. 17.353,55 zł.
 • Zamgławiacz 1 szt. 17.353,55 zł.
 • Wirówka laboratoryjna 1 szt. 4.104,00 zł.
 • Stacjonarna lampa bakteriobójcza 10 szt. 9.926,10 zł.
 • Pulsoksymetr 20 szt. 1.600,00 zł.
 • Aparat do EKG 2 szt. 9.720,00 zł.
 • Materace p/odleżynowe 10 szt. 11.880,00 zł
 • Konsole pielęgniarskie 6 szt. 35.424,00 zł.

Pełna wersja dostępna pod linkiem: Projekty unijne - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - nr 8

Zdjęcia części zakupionego asortymentu: