Podziękowania za pomoc w realizacji projektu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu składa serdeczne podziękowania

Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie

oraz

Mondi Świecie S.A.

za wsparcie finansowe w realizacji projektu:

zakup sprzętu EEG na potrzeby placówki.