Podziękowania dla Powiatu Świeckiego

Dziękujemy Powiatowi Świeckiemu za obdarowanie Naszego Szpitala artykułami ochrony indywidualnej w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19:

fartuchami ochronnymi, przyłbicami ochronnymi oraz maseczkami i rękawiczkami lateksowymi.

Dziękujemy !