Podziękowania dla firmy Veolia

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu dziękuje firmie Veolia za przekazanie 7 termometrów bezdotykowych, niezbędnych do szybkiego pomiaru temperatury.

Razem damy radę! Dziękujemy!