Pielęgniarka jest funkcjonariuszem publicznym

 

Pacjenci Naszego Szpitala mieli możliwość uczestnictwa w konkursie plastycznym pn. Pielęgniarka jest funkcjonariuszem publicznym. Spośród wykonanych prac prezentowana powyżej praca została wyłoniona jako zwycięska.

Na podstawie rysunku Naszej pacjentki stworzony został plakat informacyjno-edukacyjny pokazujący, że pielęgniarka, tak samo jak policjant czy strażak, jest funkcjonariuszem publicznym i jest chroniona prawem. Plakat będzie rozwieszony we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala.

Jak istotna jest praca pielęgniarek nikogo nie trzeba przekonywać, ale trzeba pamiętać, że każda agresja skierowana w stosunku do pielęgniarki i całości personelu medycznego ma swoje konsekwencje prawne.

Przypominamy, że zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarce w pewnych określonych ustawą sytuacjach przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Pielęgniarce przysługuje ochrona jak funkcjonariuszowi publicznemu, podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zatem są to następujące czynności:

1) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;

2) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;

3) planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;

4) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;

5) realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wystawy prac konkursowych prezentowanych w „Bufecie pod Zegarem” Wszystkie prace zostały nagrodzone.