Ogólnopolska konferencja „Co dalej ze służbą zdrowia”

              W czwartek 21 listopada 2019 r. w Grudziądzu odbyła się ogólnopolska konferencja „Co dalej ze służbą zdrowia”.

          W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, dyrektorzy placówek medycznych, parlamentarzyści na czele z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, a także osoby, którym leży na sercu los służby zdrowia w Polsce. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu reprezentował dyrektor Pan Dariusz Rutkowski oraz dyrektor ds. lecznictwa Pan Sławomir Biedrzycki.

W czasie konferencji podczas panelu dyskusyjnego wypracowane zostało wspólne stanowisko:

„Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji "Co dalej ze służbą zdrowia" zorganizowanej w Grudziądzu, jednomyślnie przyjmują, że dla ratowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w obliczu pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali oraz niezależnych od organizatorów lecznictwa problemów, należy doprowadzić do:

  1. Skokowego zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną w perspektywie najbliższych miesięcy.
  2. Wypracowania racjonalnych zmian w organizacji opieki zdrowotnej oraz menadżerów ochrony zdrowia a także organów tworzących szpitali.
  3. Wypracowania racjonalnych zmian w systemie kształcenia personelu medycznego z efektywnym wykorzystaniem istniejącego potencjału.

Bez szybkich działań system opieki zdrowotnej, zdaniem uczestników konferencji, czeka stan zapaści.”

Organizatorem wydarzenia był Prezydent Maciej Glamowski oraz Związek Powiatów Polskich.

Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy spotkania zadeklarowali dalszą współpracę.

 

Zdjęcia z konferencji można znaleźć pod linkiem: LINK