Konkurs ekologiczny „Ponad wszystko dbamy o środowisko”

W dniu 17 października 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu ekologicznego pn. „Ponad wszystko dbamy o środowisko”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród pacjentów Naszego Szpitala.

Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej ufundował nagrody dla Naszych pacjentów.

Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody główne, 7 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych:

  • dzieci i młodzież do lat 18,
  • osoby dorosłe do lat 45,
  • osoby dorosłe powyżej 46 roku życia.

Nagrody pocieszenia otrzymało 37 uczestników konkursu.

Łącznie 67 pacjentów biorących udział w konkursie zostało nagrodzonych i otrzymało dyplom! smiley

Podczas uroczystości Dyrektor Szpitala Pan Dariusz Rutkowski, który był inicjatorem oraz współorganizatorem konkursu, odniósł się w przemówieniu skierowanym do uczestników konkursu do kwestii ograniczania emisji zanieczyszczeń, gospodarki odpadami i ochrony przyrody.

Dla uczestników konkursu Nasza kuchnia przygotowała poczęstunek.

Wszyscy laureaci konkursu wykazali się nie tylko zrozumieniem zagrożeń jakie wynikają z zanieczyszczenia środowiska ale także swoimi umiejętnościami. Dali temu wyraz w swoich plastycznych pracach, które zostały ocenione przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

  • oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
  • wykorzystanie różnorodnych surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
  • swoboda posługiwania się wybranymi technikami,
  • innowacyjność ich przedstawienia,
  • zaangażowanie w przygotowanie prac.

 

Wszystkim laureatom gratulujemy!!!!

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć nagrodzonych prac oraz zdjęć z uroczystości wręczenia nagród.