Konferencja: Jakość kształcenia podyplomowego drogą w kreowaniu wizerunku pielęgniarek i położnych.

W dniu 15 października 2019 r. Dyrektor Naszego Szpitala Pan Dariusz Rutkowski i Pielęgniarka Przełożona Pani Lidia Janik uczestniczyli w Konferencji z okazji X-lecia działalności Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy nt.

Jakość kształcenia podyplomowego drogą w kreowaniu wizerunku pielęgniarek i położnych.

W trakcie trwania konferencji Nasz Szpital został wyróżniony statuetką dla Dyrekcji Naszego Szpitala w dowód sympatii i wdzięczności.

Nasz Szpital od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem doceniając rolę kształcenia podyplomowego w podnoszeniu jakości opieki pielęgniarskiej.