Konferencja: Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej

W efekcie licznych problemów osób chorych psychicznie na rynku pracy, opracowuje się liczne programy, które mają wesprzeć pacjentów w powrocie do aktywności zawodowej. Problemowi temu została poświęcona zorganizowana w dniu 10 października 2019 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu konferencja pt. Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Nasz Szpital jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli Naszego Szpitala. Dyrektor Szpitala Pan Dariusz Rutkowski przekonywał, że zatrudnienie pracownika z chorobą psychiczną niesie również korzyści dla pracodawcy i ma istotne znaczenie dla stabilizacji zdrowia psychicznego. Natomiast Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Sławomir Biedrzycki, w trakcie półgodzinnego wykładu wyjaśnił uczestnikom konferencji: Czy choroby psychiczne i stosowana farmakoterapia są przeciwskazaniem do pracy.

Nasz Szpital jest odpowiedzialnym społecznie pracodawcą i czynnie wspiera aktywizację zawodową osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Niestety, aż 95% pracodawców nie widzi możliwości zatrudnienia osób chorych psychicznie. Wynika to głównie z braku wiedzy i stygmatyzacji takich osób. Jak wynika z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego około 75 % osób z zaburzeniami psychicznymi powinno zostać włączonych w programy pracy i rehabilitacji zawodowej.

Wszystkie osoby szukające pomocy w kryzysie psychicznym mogą zgłaszać się do Naszej Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień.