Harmonogram zjazdów na oddziale XVI

Harmonogram kolejnych zjazdów miesięcznych (absolwentów) Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu:

- 05.10.2019 (sobota, godz. 10:00),
- 16.11.2019 (sobota, godz. 10:00),
- 07.12.2019 (sobota, godz. 10:00).

Równocześnie w tych samych dniach o godzinie 10:00 odbędą się spotkania z rodzinami pacjentów.