Harmonogram zjazdów

Harmonogram kolejnych zjazdów miesięcznych (absolwentów) Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu:
- 11.05.2019,
- 08.06.2019,
- 06.07.2019,
- 10.08.2019 zjazd roczny.
Równocześnie w tych samych dniach odbędą się spotkania z rodzinami pacjentów.