Fundusze Europejskie

Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizacje budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu – etap I
 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla trzech budynków Szpitala, objętych termomodernizacją:

1. Budynek nr 18 (Oddział XI A i XI B)
2. Budynek nr 19 (Oddział X i VII)
3. Budynek nr 29 (Oddział IV i V)

realizowaną w ramach projektu pn.

„Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizacje budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu – etap I”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.